Khách hàng có thể tự cài hệ điều hành được không ?

Đối với hình thức cung cấp máy chủ trên nền tảng cloud, các máy chủ này sẽ được khởi tạo theo cơ chế template của hệ điều hành. Nghĩa là các hệ điều hành đã được đóng gói sẵn, khách hàng không cần thực hiện các bước thao tác như cài đặt truyền thống. Điều này giúp cho việc khởi tạo máy chủ được nhanh chóng hơn (trung bình từ 20 giây – 60 giây) .

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?