VNPT SmartCloud hỗ trợ những hệ điều hành nào?

Hiện nay chúng tôi có hỗ trợ các hệ điều hành sau:

Linux:

 • Ubuntu (14, 16, 18) x64,
 • CentOS 6 x64
 • CentOS 7 x64
 • CentOS 8 x64
 • Debian 7 x64
 • Fedora-21×64

Windows:

 • Server 2008 R2 ENTERPRISE x64
 • Server 2012 ENTERPRISE x64
 • Server 2016 STANDARD x64
 • Server 2016 DATACENTER x64
 • Server 2019 STANDARD x64

Was this article helpful?

Related Articles

1 Comment

 1. Nguyễn Phạm Trung Tuấn

  Hệ thống ổ cứng cloud sử dụng có tốc độ truy xuất khoản bao nhiêu. CPU sử dụng của nhà sản xuất nào?
  Cloud backup/Snapshot For 1 VM
  có đăng ký thêm
  Firewall
  Loadbalancer
  SSL Certificate

Leave A Comment?